Adresy naszych gabinetów:
ul. Piątkowska 110 , 60-649   Poznań 61 8406 108
ul. Żabikowska 45/3 , 62-030   Luboń 61 677 06 49
ul. Strzelecka 8a , 64-200   Wolsztyn 68 415 69 35

Wakacyjny konkurs z nagrodami

02.08.2016

Zebala

Uwaga, KONKURS! :) Do wygrania świetna maskotka-żyrafa oraz 300zł na zabiegi w naszym gabinecie. Żeby wygrać wystarczy polubić nasz profil, a w komentarzu pod zdjęciem konkursowym umieścić zdjęcie z wakacji z żyrafą. Wygrywa zdjęcie, które uzyska najwięcej polubień. Zapraszamy do zabawy!

Konkurs trwa do 30.09.2016 (g. 12:00)

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Żyrafowe pozdrowienia z wakacji”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest: zdjęcie (zwane dalej „ Przedmiotem Konkursu”)
Aby wziąć udział w konkursie należy polubić nasz profil, wysłać zdjęcie z wakacji z żyrafą w komentarzu pod postem o konkursie.
Konkurs odbywa się na profilu https://www.facebook.com/zyrafazebala/ (zwany dalej „Profilem Organizatora”) w serwisie Facebook.com.
§ 2
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest NZOZ Dentix Poradnia Stomatologiczna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Leonarda 6b/9 (zwany dalej „Organizator”).
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani Profilu w serwisie Facebook.com.
§ 4
Konkurs trwa od 01.08.2016 r. do 30.09.2016 r.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami Profilu Organizatora na Facebooku i spełnią warunki określone w Przedmiocie Konkursu (§1).
§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. W Konkursie Organizator wybierze oraz wyłoni zwycięzców na podstawie liczby polubień pod zdjęciami.
3. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko jedno zdjęcie.
§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
– mieć status fana Profilu Organizatora na Facebooku
– zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
– spełnić wymagania określone w „Przedmiocie Konkursu” (§1).
2. Konkurs jest moderowany. Każde zgłoszone do Konkursu zdjęcie, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowana przez moderatorów.
3. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcie jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego utworu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
4. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu pozyskanie głosów w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w ciągu 10 dni po terminie zakończenia Konkursu, określonym w §4. Wyniki Konkursu, wraz z informacją o sposobie odebrania nagród zostaną opublikowane na Profilu Organizatora.
6. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
IV. NAGRODY
§ 10
W konkursie przewidziano następujące nagrody:
upominek w postaci maskotki żyrafy oraz bon opiewający na kwotę 300 PLN do wykorzystana w przychodni w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 45/3
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na Profilu Organizatora przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w Profilu Organizatora w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Nagrody przyznane w Konkursie należy odebrać osobiście w oddziale NZOZ Dentix: Przychodni Stomatologicznej Żyrafa Zębala ul. Żabikowska 45/3 w Luboniu
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są na Profilu Organizatora
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

powrót do listy
wi-fi
płatność kartą
klimatyzacja
udogodnienia dla niepełnosprawnych
kawa
RTG
gabinet przyjazny mamom
TV
Menu
×