Usługi

Korony, mosty

Korony – mają na celu wzmocnić ząb, poprawić jego funkcjonalność, estetykę, kształt i wielkość. Wskazaniami są: zniszczenie korony zęba, po leczeniu endodontycznym, po wszczepieniu implantu, względy estetyczne (przebarwienie).

Materiał: korony tymczasowe (akrylowe, kompozytowe), korony stałe (metalowe, pełnoceramiczne Cercon – zawierające tlenek cyrkonu, Procera – zawierające tlenek glinu).

Zalety: wytrzymałość, szczelność, odporność na złamanie, wysokie walory estetyczne.

Mosty porcelanowe na podbudowie metalowej lub bezmetalowej. Konstrukcja opiera się na zębach własnych pacjenta zwanymi filarami. Na zębach filarowych zakłada się korony protetyczne, a braki zębowe uzupełnia się za pomocą przęsła mocowanego pomiędzy koronami zębów filarowych.

Zalety: wysoka estetyka wykonania dzięki koronom pełnoceramiczny, komfort użytkowania.