Cennik

Implanty

Konsultacja implantologiczna 150 – 400 zł

Implant- wszczep – w zależności od systemu 3000 – 3500 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej (z materiałem):

  • metodą zamkniętą 1800 zł
  • metodą otwartą 2800 zł

Korona ceramiczno- metalowa na implancie:

  • cementowana 2000 zł
  • przykręcana 2200 zł

Korona pełnoceramiczna na implancie:

  • cementowana 2500 zł
  • przykręcana 2700 zł

Odsłonięcie implantu 150 – 300 zł

Podane ceny obowiązują od 17.01.2022r.